AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FONLANAN WYRED PROJESİ KAPSAMINDA AVRUPA SEÇİMLERİ ÇEVİRİM İÇİ KONFERANS ÇAĞRISI D-BAP ÖĞRENCİ KONGRESİ KATILIMCILARI VE 5 AVRUPA ÜLKESİNDEN DELEGE İLE 24 MAYIS TARİHİNDE ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Uluslararası D-BAP Kongresi’nde planlanan, Doğa Projeler Koordinatörlüğü tarafından modere edilen Avrupa Seçimlerine Dair Konferans (European Election Conference Call) 24 Mayıs 2019 tarihinde Şehir Üniversitesi’nde Doğa Koleji Gençleri ve Uluslararası Delegeler ile başarıyla gerçekleştirildi. Belçika’dan Avrupa Parlemantosunun gençlik güçlendirme organizasyonu olarak faaliyetlerini yürütüen PYEU (Partners for Youth Empowerment) kurumu adına  çevirim içi konferans moderatörlüğünü Murat Mislimi yürütmüş ve çevrimiçi konferans toplantısına 6 ülke katılım gösterdi. Bu ülkeler sırasıyla Belçika, Makedonya, İspanya, İtalya, İngiltere ve Türkiye’dir.

 

24 Mayıs 2019 Cuma günü gerçekleşen konferansa ‘’Gençlik organizasyonları ne işe yarar, nasıl yürütülür ve faaliyetleri nelerdir, gençlerin oy verme hakları ve bu konudaki farkındalıkları, AB seçimleri’’ gibi konularda önemli bilgilendirmeler yapıldı ve delegelerden geri bildirimler alındı.

 

Tüm bunların yanı sıra, 23-26 Mayıs 2019 arası gerçekleşen AB seçimleri hakkında kısa bilgilendirme sonunda, proje kapsamında Avrupa’nın 3 dönemini yansıtan geçmiş, yaşadığımız dönem ve geleceğe dair verileri ve içerikleri sunan  ‘’gamifyeu’’ oyunu oynatıldı. Oyun bitiminde öğrencilerden AB seçimleri konusunda öğrendiklerini ölçmek amacıyla bir quiz cevaplamaları istendi. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda konferans katılımcısı delegeler açıklamalarda bulundular ve kısa soru cevap oturumu sonunda etkinlik sona erdirildi.